W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przedmiot działalności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach
Celem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest:
• pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;
• wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem. Ośrodek zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:
1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
2. Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
3. Prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej.
4. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
5. Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
6. Rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Ośrodek wykonuje dodatkowo zadania z zakresu:
• świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz zasiłków dla opiekunów,
• rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
• dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
• postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• przedstawiania stosownym organom kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji powierzonych zadań,
• współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Ośrodkiem kieruje Kierownik.
Szczegółową organizację Ośrodka, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa Regulamin Organizacyjny.
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach
Warsztat Terapii Zajęciowej jest  placówką, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Data wytworzenia: 09.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 09.03.2021 14:17
Liczba wyświetleń: 25
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.