W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

RODO

OGÓLNA INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO[1] informujemy, że przetwarzamy dane osobowe, a w związku z tym, osobie, której dane dotyczą przysługują określone prawa. Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach, reprezentowany przez Kierownik Karolinę Leszczak, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 8 w Dusznikach 64-550. Dane kontaktowe: tel. 61 29 19 128, e-mail opssr@duszniki.eu
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pomocą poczty elektronicznej na adres opssr@duszniki.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji statutowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie:
– Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
– Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
– Art. 9 ust. 2 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora, w przypadku szczególnych kategorii danych,
– Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
– Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.
IV. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, w zależności od realizowanego zadania.
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy danych poza teren Polski, UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. III, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
VII. Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych, o ile nie występują przesłanki wyłączające zastosowanie tego prawa
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje dodatkowo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pisemnie pod adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki lub elektronicznie na adres e-mail: opssr@duszniki.eu
Ważne! Informujemy, że przed realizacją uprawnień będziemy musieli zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.
VIII. Informacja o źródle pochodzenia danych osobowych
Dane uzyskujemy od osób, których dane dotyczą oraz możemy pozyskiwać od innych podmiotów publicznych, zgodnie z przepisami prawa.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Informujemy, że co do zasady nie stosujemy podczas przetwarzania danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej RODO

Załączniki:

Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba pobrań: 21
Rodzina 500+
pdf, 118 kB
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba pobrań: 22
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 21.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba pobrań: 23
Świadczenie "Za życiem"
pdf, 119 kB
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba pobrań: 22
Funduszu alimentacyjny
pdf, 119 kB
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba pobrań: 20
Zespół Interdyscyplinarny
pdf, 119 kB
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba pobrań: 24
Świadczenie pomoc społeczna
pdf, 119 kB
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba pobrań: 22
Pomoc społeczna
pdf, 118 kB
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba pobrań: 20
Warsztat Terapii Zajeciowej
pdf, 119 kB
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba pobrań: 23
Wypłata świadczen
pdf, 119 kB
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba pobrań: 23
Pracownicy GOPS
pdf, 118 kB
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba pobrań: 21
Kontrahenci GOPS
pdf, 118 kB
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba pobrań: 21
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba pobrań: 22
Szkolenia BHP w GOPS
pdf, 119 kB
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba pobrań: 24
Rekrutacja do GOPS
pdf, 118 kB
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba pobrań: 21
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba pobrań: 22
Serwis społecznościowy WTZ
pdf, 120 kB
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba pobrań: 21
Monitoring
pdf, 118 kB
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2023 12:30
Liczba pobrań: 23
Dobry start
pdf, 119 kB
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba pobrań: 20
Czyste powietrze
pdf, 273 kB
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:35
Liczba pobrań: 23
Dodatek osłonowy
pdf, 314 kB
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba pobrań: 22
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.02.2023
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.02.2023 12:35
Liczba pobrań: 24
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.02.2023
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.02.2023 12:35
Liczba pobrań: 21
Dodatek elektryczny
pdf, 314 kB
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.02.2023
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.02.2023 12:35
Liczba pobrań: 23
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.02.2023
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.02.2023 12:35
Liczba pobrań: 23
Zamówienia publiczne
pdf, 317 kB
Wytworzył: Karolina Leszczak
Data wytworzenia: 10.02.2023
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.02.2023 12:35
Liczba pobrań: 24
Data wytworzenia: 10.03.2021
Opublikował w BIP: Maciej Tepper
Data opublikowania: 10.03.2021 12:30
Liczba wyświetleń: 37
Drukuj Zapisz do PDF